Raad van State keurt belastingplan plezierboten af

De Raad van State heeft opnieuw scherpe kritiek geleverd op het wetsvoorstel om pleziervaartuigen vanaf 1994 te belasten. De Raad van State meent dat er zoveel geld is gemoeid met de uitvoerbaarheid en de controle, dat er weinig van de opbrengst overblijft.