Instelling voor opvang bij sucide

ALKMAAR, 7 JULI. De afdeling Alkmaar van het Humanistisch Verbond vindt dat er een instelling moet komen voor mensen met plannen voor sucide.

In zo'n instelling zouden zij moeten worden opgevangen. Het is niet de bedoeling hen van hun plan af te houden, aldus J. Hilarius die de discussie op gang heeft gebracht met een artikel onder de kop "Hotel Einder'. Als humanistisch uitvaartbegeleider wordt Hilarius af en toe met de ellende van zelfdoding geconfronteerd. “Waarom kunnen deze mensen nergens terecht?” vraagt hij zich af. “Ze krijgen meestal te horen: "Kop op, het leven heeft nog zo veel te bieden.” Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond distantieert zich van de plannen voor een “sterfhuis”. Het bestuur betreurt de onverhoedse wijze waarop het initiatief door de afdeling Alkmaar is genomen.