Hulp in Sarajevo alleen voor mensen in levensgevaar

SARAJEVO, 7 JULI. De situatie in het belangrijkste ziekenhuis van Sarajevo is sinds het begin van de oorlog nog niet zo rampzalig geweest als nu; alleen patiënten die zich in levensgevaar bevinden kunnen er nog worden behandeld.

Dat hebben artsen van het Kosevo-ziekenhuis gisteren gemeld in een gesprek met radio-Sarajevo. Het is voor het eerst dat àlle voor het functioneren van een ziekenhuis onmisbare zaken - vooral water en elektriciteit - tegelijkertijd ontbreken. Er is nog slechts zeer weinig brandstof voor de eigen generator van het ziekenhuis beschikbaar. Dat stelt de directie nog in staat ten minste de operatiezalen te verlichten. De brandstofvoorraad zal binnen twee tot drie dagen op zijn. Als gevolg van het gebrek aan water kan er niet meer worden schoongemaakt, en ook aan voedsel heerst gebrek.

Sarajevo kampt sinds enkele dagen met een dramatisch watertekort. Het wordt vooral veroorzaakt door het ontbreken van elektriciteit, nodig voor de aandrijving van pompen. Op het vliegveld van Sarajevo staan drie vrachtwagens met brandstof, die door de Bosnische Serviërs worden tegengehouden. Zij eisen een van de drie vrachtwagens op.

Bemiddelaar Lord Owen heeft gisteren opnieuw de Bosnische moslims opgeroepen met de Bosnische Kroaten en Serviërs te gaan praten over het plan voor de driedeling van de republiek. Owen reist vandaag naar Zagreb om met de Kroatische leiding over het plan - dat door de leiders van Servië en Kroatië is uitgewerkt - te overleggen. De andere voorzitter van het Joegoslavië-overleg, Thorvald Stoltenberg, kwam gisteren al in Zagreb aan.

Owen zei gisteren dat het “onplezierig” is met vijanden te praten. “Maar er komt een moment dat je, vooral met het oog op de landkaart, echt moet gaan overleggen. De moslims kunnen hun oordeel over het eindresultaat opschorten. Maar ik denk dat de toestand op de grond de moslims niet in staat stelt achterover te leunen en te weigeren te onderhandelen.”

De Zwitserse regering heeft gisteren de regeringen van 189 landen opgeroepen delegaties te sturen voor een conferentie die eind augustus onder auspiciën van het Internationale Rode Kruis moet worden gehouden en die moet gaan over de bescherming van oorlogsslachtoffers. Op de conferentie kan de basis worden gelegd voor een internationaal tribunaal voor de berechting van oorlogsmisdadigers en een systeem voor hun bestraffing. Volgens de Zwitserse regering zijn de Geneefse conventies over oorlogsmisdaden “te lang genegeerd”, terwijl het aantal militaire conflicten in de wereld is toegenomen. (AP)