Handelsakkoord in G-7 vergroot kans voor GATT

TOKIO, 7 JULI. De Verenigde Staten, Canada, Japan en de Europese Gemeenschap hebben vandaag in Tokio overeenstemming bereikt over drastische verlaging en in veel gevallen opheffing van hun handelstarieven voor een reeks industriële produkten. Hiermee is een belangrijk obstakel voor een succesvolle afronding van de "Uruguay-ronde' over handelsliberalisering uit de weg geruimd.

Het akkoord, dat de toegang tot de markten van de verschillende landen aanzienlijk moet vergroten, kwam vlak voor de vandaag in Tokio begonnen jaarlijkse wereldtop van de zeven rijke industrielanden (G-7) als een hoogst welkom resultaat.

Aan de top nemen deel president Clinton van Amerika, president Mitterrand van Frankrijk, bondskanselier Kohl van Duitsland, premier Major van Groot-Brittannië, premier Ciampi van Italië, premier Campbell van Canada, terwijl premier Miyazawa van Japan gastheer is. Ook premier Dehaene van België, dat nu voorzitter is van de Europese Gemeenschap, en vice-voorzitter Christophersen van de Europese Commissie nemen deel. De toestand van de wereldeconomie staat in Tokio centraal.

In hun slotcommuniqué komende vrijdag zullen de leiders Japan oproepen zijn binnenlandse vraag te stimuleren, Amerika zijn begrotingstekort substantieel te verminderen en Europa zijn rente te verlagen, teneinde de wereldeconomie harder te doen groeien, zo meldden bronnen in Tokio. Voor Rusland komt er een speciaal fonds dat moet helpen bij de privatisering van staatsbedrijven. Over de hoogte van het bedrag wordt nog gediscussieerd.

Aan het vandaag gesloten akkoord over de handel zijn urenlange vergaderingen voorafgegaan. In de vroege ochtend bereikten de ministers van handel overeenstemming.

Op hetzelfde moment misten vijf projectielen gericht op de Amerikaanse basis Zama vlakbij Tokio hun doel. Volgens de Japanse politie zouden extremisten voor de aanslag verantwoordelijk zijn. Niemand werd gewond en er werd geen schade aangericht.

Het handelsakkoord betekent dat de in het slop geraakte mondiale handelsronde in het kader van de GATT, nu meer kans dan ooit maakt om eind dit jaar met succes te worden afgesloten. “Het is de grootste reductie in handelstarieven uit de geschiedenis”, zei de Amerikaanse handelsgezant Mickey Kantor, een van de onderhandelaars. De Japanse minister van buitenlandse zaken, Kabun Muto, zei te geloven dat de "Uruguay-ronde' nu met grote kans op welslagen kan worden hervat. Europees commissaris Leon Brittan, ook een van de onderhandelaars, bevestigde dat.

Pag 17: Clinton: Japanse markt moet open

In het akkoord staat dat op acht gebieden (o.a. medische apparatuur en bouwmaterialen) de handelstarieven worden opgeheven en op tien gebieden met 33 procent (o.a. elektronica, non-ferro metalen en papier) tot maximaal vijftig procent (o.a. textiel) worden verlaagd. De VS hebben voor de verlaging van het textieltarief concessies van andere landen geëist. Op het terrein van de dienstverlening is in Tokio “vooruitgang” geboekt. De landbouw, waar de Franse nog bezwaren hebben, is niet aan de orde geweest.

Tijdens vorige topontmoetingen van de G-7 was steeds vergeefs geprobeerd de al zeven jaar slepende "Uruguay-ronde' vlot te trekken, bemoedigende slotverklaringen ten spijt.

In Tokio zijn tegelijkertijd bilaterale onderhandelingen gaande tussen Amerika en Japan. President Clinton hekelde vanmorgen tijdens een toespraak voor 800 studenten van de Waseda Universiteit in Tokio de gesloten Japanse markten. “Dat bezeert niet alleen Amerika, Amerikaanse werknemers, dat bezeert ook Japan, Japanse consumenten”, aldus Clinton. Hij zei dat Japan verstoken blijft van goedkope Amerikaanse goederen en diensten. “Voedingsmiddelen zijn in Japan twee keer zo duur als in Amerika.”

Ook tussen een delegatie van de EG en Japan is gisteren, in het kader van het reguliere overleg, de handel ter sprake gekomen. EG-commissaris Van den Broek vertelde na afloop dat Japan erkent dat het handelsoverschot met de EG (30 miljard dollar) een probleem is. Maar Japan weigert nieuwe stimuleringsmaatregelen te treffen om de invoer uit Europa op te voeren, aldus van den Broek.

President Clinton hield tijdens zijn toespraak op het podium van de Waseda Universiteit, waar dertig jaar geleden Robert Kennedy (“a boyhood hero”) had gesproken, een pleidooi voor hechtere relaties tussen Amerika en Japan, niet alleen gebaseerd op meer handel en open economieën, ook op meer democratie. Vlak voor de toespraak belde hij tien minuten met de ouders van de vorig jaar doodgeschoten Japanse scholier, Yoshihiro Hattori, in Baton Rouge, Louisiana, wiens Amerikaanse moordenaar dit jaar is vrijgesproken tot grote ontsteltenis van heel Japan.