Fondsen boos over regeling chronisch zieken

DEN HAAG, 7 JULI. De pensioenfondsen zijn verontwaardigd over de wettelijke regeling die staatssecretaris Wallage (sociale zaken) gisteren aankondigde om chronisch zieke werknemers de gelegenheid te geven zich bij te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Alle verzekerden, ook degenen die via een pensioenfonds bij hun bedrijf hun aanvullende verzekering hebben geregeld, moeten via een solidariteitsheffing meebetalen aan een onderling waarborgfonds dat de verzekeringsmaatschappijen voor de chronisch zieken zullen oprichten. Met deze toezegging kreeg Wallage de Eerste Kamer gisteren zover dat zij in meerderheid voor de WAO-voorstellen van het kabinet stemde en wist hij een dreigende kabinetscrisis af te wenden. De verzekeraars hebben steeds op een wettelijke regeling aangedrongen.

De pensioenfondsen waren de afgelopen weken niet betrokken bij het overleg tussen de staatssecretaris en de verzekeraars. Zij hebben zich van meet aan tegen een solidariteitsheffing voor hun cliënten verzet. Omdat de fondsen via de collectieve contracten chronisch zieken al meeverzekeren, beschouwen zij de heffing als een vorm van dubbel betalen.

“Wij zijn er zeer verbaasd over dat we mee moeten betalen voor een zaak die wij wel en de verzekeraars niet goed hebben geregeld”, zei een woordvoerder van de Vereniging van Bedrijfspensioenfondsen vanochtend. Hij kondigde aan dat zijn organisatie actie zal ondernemen bij de Tweede Kamer, die straks het nog uit te brengen wetsvoorstel voor de chronisch zieken moet bespreken.

De Nationale Commissie Chronisch Zieken (NCCZ) en het Breed Platform Verzekeringen, organisaties die opkomen voor de belangen van chronisch zieken, zeiden gisteren wel verheugd te zijn over de nu getroffen regeling, maar vonden ook dat er nog “veel losse einden zijn”. De datum van 1 oktober, waarvoor chronisch zieken zich bij het waarborgfonds moeten melden, vinden zij “erg kort”. Dat vond ook de Eerste Kamer gisteren. Wallage heeft daarover nader overleg met de verzekeraars beloofd.