Brussel daagt Nederland voor het Hof over handel

BRUSSEL, 7 JULI. De Europese Commissie klaagt Nederland aan bij het Europese Hof wegens het hanteren van eenzijdige importmaatregelen in de handel met China, Noord-Korea en Roemenië. Dit heeft een woordvoerder van de Commissie gisteren bekendgemaakt.

Volgens de Commissie hanteert Nederland invoerbeperkingen die in strijd zijn met het EG-verdrag. Duitsland moet ook voor het Hof verschijnen en Groot-Brittannië staat iets soortgelijks te wachten. De Commissie had de drie landen in februari officieel gewaarschuwd.

De handelsmaatregelen, die begin dit jaar samen met de Benelux-partners werden genomen, betekenen volgens een woordvoerder van Economische Zaken een liberalisering. “Hadden wij Brussel toestemming gevraagd dan had de Commissie absoluut gesteld dat we bijvoorbeeld een kwart minder zouden moeten toelaten uit de betreffende landen,” aldus de EZ-woordvoerder in een reactie. De Europese Commissie is volgens hem tot protectionisme geneigd onder invloed van een aantal andere EG-lidstaten.

De nu gerezen kwestie houdt verband met het nog steeds ontbreken van een EG-regeling inzake de afschaffing van invoerbeperkingen in afzonderlijke lidstaten. Vanaf 1 januari, toen de interne markt van kracht werd, had er zo'n regeling moeten zijn.

De EG-regeling is er nog steeds niet, omdat de Commissie volgens EZ meer handelsbevoegdheden wil hebben. Daarbij koppelt zij volgens de EZ-woordvoerder het dossier inzake afschaffing van regionale invoerbeperkingen ten onrechte aan voorstellen om meer bevoegdheden te krijgen bij handelspolitieke procedures. Volgens EZ is de stap van de Europese Commissie een “politieke move” om via het ene dossier in het andere gelijk te krijgen.

Nederland heeft vooral op het tweede punt grote bezwaren, omdat de Europese Commissie de raad van ministers in handelspolitieke aangelegenheden zoals vrijwaring en anti-dumping met een gewone in plaats van een gekwalificeerde meerderheid wil laten stemmen. Dat betekent dat een minderheid van liberaal denkende landen, waaronder Nederland, Duitsland en Engeland, voorstellen niet langer kan blokkeren. “Daarmee maakt de Commissie de kans groter om haar protectionistische voorstellen door de raad te loodsen. De Commissie krijgt zo bijna vrij spel,” aldus de EZ-woordvoerder. Het ministerie hoopt dat de partijen alsnog onder het huidige Belgische voorzitterschap uit de impasse geraken. “De eerste signalen zijn daarvoor binnen.” (Reuter, ANP)