Benelux maakt afspraken over drugstoerisme

MAASTRICHT, 7 JULI. De ministers van justitie van de drie Beneluxlanden hebben afgesproken het grensoverschrijdend drugstoerisme gezamenlijk aan te pakken.

Ze willen dat krachtig terugdringen in combinatie met voorlichting, opvang en behandeling van verslaafden in eigen land. Dit hebben de ministers gisteravond meegedeeld na overleg in Maastricht. Bij het overleg was behalve de Nederlandse minister Hirsch Ballin en zijn collega's Wathelet (België) en Fischbach (Luxemburg), ook de Belgische minister van binnenlandse zaken Tobback aanwezig. Afgesproken is dat de Beneluxlanden een werkgroep vormen waarin ambtenaren van de departementen, het openbaar ministerie en de politie zitting nemen. De werkgroep zal zich om te beginnen bezig houden met verbetering van de uitwisseling van politie-informatie. Verder moeten er vereenvoudigde procedures worden ontwikkeld voor de overdracht van strafvervolging. De werkgroep komt in september voor het eerst bijeen in Maastricht