Avebe boekt 85 miljoen gulden verlies

VEENDAM, 7 JULI. Het aardappelzetmeelconcern Avebe in Veendam (wereldwijd 3000 werknemers) verwacht het lopend boekjaar dat eind deze maand eindigt een verlies van 30 miljoen gulden. Dat heeft de directie gisteren bekend gemaakt.

Het totale verlies komt uit op 85 miljoen omdat de kosten van de reorganisatie van 55 miljoen eenmalig ten laste van dit boekjaar worden gebracht. Het negatieve bedrijfsresultaat werd behaald bij een omzet van 1,3 miljard. In 1991-1992 werd nog een nettowinst geboekt van 42,5 miljoen bij een omzet van 1,4 miljard gulden. Volgens woordvoerder mr. J.L. Roozen zijn de saneringskosten in één keer afgeboekt om het komend boekjaar met een 'schone lei' te kunnen beginnen.

“In december verwachtten we nog een verlies van 30 tot 40 miljoen gulden. Gezien de valutacrises die we hebben gehad, valt het mee dat het zich op 30 miljoen gulden stabiliseert. Bovendien is het een vorm van wijs koopmanschap dat we de kosten van de reorganisatie in één keer afschrijven”, aldus de woordvoerder.

Het negatieve resultaat is een gevolg van de wereldwijde recessie in de papier- en textielindustrie, die halffabrikaten afneemt van Avebe. Tevens heeft Avebe te lijden van een structurele overcapaciteit van de zetmeelproduktie, voornamelijk veroorzaakt door de concurrentie van met name de voormalige DDR. Ook de volgens de directie 'uitzonderlijk hoge milieulasten' en de in verhouding met de concurrentie hoge loonkosten drukken het resultaat. Avebe besteedt 4 procent van de omzet aan verplichte milieuinvesteringen, wat volgens woordvoerder mr. J.L. A.M. Roozen neerkomt op 40 miljoen gulden netto per jaar, terwijl de milieukosten voor de concurrenten aanmerkelijk lager liggen. “Onze bandbreedte is daardoor te smal.”

Een sterke kostenreductie is nodig om het concern uit de rode cijfers te krijgen. Bij Avebe verdwijnen ongeveer 600 arbeidsplaatsen. De directie is met de vakbonden sluiting overeengekomen van de fabriek in De Krim (Overijssel) en gedeeltelijke sluiting van de vestiging in Veendam. Ongeveer 280 werknemers van 55 jaar en ouder zullen de fabrieken verlaten, krachtens een seniorenregeling. Zij krijgen tot hun 65ste 85 procent van hun nettosalaris. Met de vakbonden is afgesproken dat er tot 1 maart volgend jaar geen gedwongen ontslagen zullen vallen.

Volgens Roozen zullen de effecten van de kostenbesparing over twee jaar zichtbaar worden. Tot die tijd gaat het concern uit van een verlies van tussen de 0 en 30 miljoen gulden. Roozen noemt de cijfers 'niet rampzalig'. “Als de loonsom niet zo hoog was geweest, hadden we nog quitte gedraaid. Zodra de conjunctuur aantrekt merken wij dat na een jaar. Een ander voordeel op termijn biedt de voorsprong op de concurrentie op het gebied van milieuinvesteringen”, aldus Roozen. “Wij zijn een financieel gezond bedrijf met een eigen vermogen van 37 procent.”