Adhesiebetuigingen voor Bomers

HAARLEM, 7 JULI. Het comité “Bomers onze bisschop” heeft de Haarlemse bisschop gisteren zevenduizend adhesiebetuigingen aangeboden.

De ondertekenaars willen Bomers steunen in zijn conflict met een groot deel van de priesters en de pastorale werkers in het bisdom. De actie is opgezet door leken uit de roomskatholieke kerk “die van mening zijn dat de stem van de gewone gelovigen ontbreekt, hetgeen onrecht doet aan de lijfspreuk van het bisdom: "Samen Kerk'. De actie gaat nog door. Het saldo van het speciale gironummer om de actie te ondersteunen zal door bisschop Bomers worden gebruikt voor het fonds voor priesteropleidingen in zijn bisdom.