Schippers zetten hun acties voort

ROTTERDAM, 6 JULI. De protesterende binnenschippers hebben gisteravond, na overleg met minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) en staatssecretaris Van Rooy (buitenlandse handel), besloten hun actie voort te zetten.

Bijna duizend schippers zouden nu weigeren lading aan te nemen. Minister Maij-Weggen liet de schippers gisteren weten niets te zien in een wettelijke regeling van het vrijwillige toerbeurtsysteem, waarbij vracht voor België en Frankrijk via de schippersbeurs wordt aangeboden. Om in aanmerking te komen voor het vervoeren van lading, moet de schipper achteraan in de rij aansluiten. Wel liet Maij-Weggen doorschemeren er bij de Europese Commissie op aan te dringen op korte termijn over te gaan tot een zekere marktordening voor de binnenvaart. De minister wilde niet aangeven op welke wijze dit tot stand moet komen. Staatssecretaris Van Rooy zegde de schippers vervolgens een tijdelijke ontheffing op het verbod voor het maken van prijsafspraken toe. De EG heeft per 1 juli horizontale prijsafspraken verboden. Op de Nederlandse schippersbeurzen gelden nu nog minimumprijzen. De binnenschippers gaan niet met de toezegging van Van Rooy akkoord. Ze eisen erkenning van het toerbeurtsysteem en de minimumprijzen in de wet.