Kustuitbreiding Zuid-Holland kost 4,5 miljard

DEN HAAG, 6 JULI. Een nieuw stuk land voor de kust van Zuid-Holland moet ruimte bieden aan 20.000 woningen, een grootschalig tuinbouwcentrum, een natuurgebied en een locatie voor de verwerking van afval. Dat concludeert de stichting Maatschappij en Onderneming dat de mogelijkheden van de kustlocatie onderzoekt in opdracht van de provincie. De aanleg van de 17 kilometer lange, 4.000 hectare omvattende kuststrook tussen Scheveningen en Hoek van Holland gaat zo'n 4,5 miljard gulden kosten.

Volgens de stichting Nieuw-Holland, waarin een aantal potentiële investeerders is vertegenwoordigd, is het bedrijfsleven bereid 3 miljard gulden in het project te steken. De rijksoverheid zou het resterende bedrag van 1,5 miljard gulden op tafel moeten leggen. Dat is het bedrag dat nodig is voor de aanleg van een duinlandschap, dat veertig procent van de nieuwe kuststrook in beslag zal nemen. Het ministerie van verkeer en waterstaat wijst op de hoge kosten van het plan, waar een onrendabele exploitatie tegenover staat. Het ministerie heeft gisteren wel toegezegd “mee te willen denken” over uitwerking van de plannen.

In de nota over de ruimtelijke ordening VINEX is eerder al afgesproken een deel van de glastuinbouw van de overvolle Randstad over te hevelen naar het noorden van het land. Sinds het begin van de jaren tachtig zijn verschillende varianten bedacht op het plan-Waterman over de kustuitbreiding van het zuidelijk deel van Zuid-Holland. Over de technische uitvoerbaarheid heeft nooit veel twijfel bestaan, over de financiële haalbaarheid en de planologische invulling des te meer. De kuststrook zou op zijn vroegst in 2005 kunnen zijn aangelegd.