Franse staatslening is gewild

PARIJS, 6 JULI. De staatslening die de Franse premier Balladur onlangs heeft uitgeschreven, is een groot succes. De Franse banken schatten dat voor tachtig miljard francs is ingetekend op de "Ballabonds', waarvan de inschrijving sluit op 10 juli.

Premier Balladur had gerekend op veertig miljard francs. De premier wil de opbrengst van de lening gebruiken om de staatsschuld te verminderen en nieuwe programma's voor werkgelegenheid te financieren. Het succes van de lening betekent een persoonlijke triomf voor de Franse premier.

Tussen de 50 en 75 procent van de inschrijvers zijn spaarders die hun geld eerder hadden belegd in kortlopende monetaire beleggingen. Als gevolg van rentedelingen (negen keer in drie maanden) zijn deze beleggingen minder aantrekkelijk geworden.

De "Ballabonds', met een gegarandeerde opbrengst van zes procent rente per jaar en een looptijd van vier jaar, zijn fiscaal gunstig voor de kleine spaarders. De “grote staatslening” ging gepaard met een uitgebreide campagne op radio en televisie waarin een bijna Churchilliaans beroep op de burgers werd gedaan de regering te helpen.

De Fransen die op de lening-Balladur hebben ingeschreven - voor minimaal duizend francs - krijgen later dit jaar de gelegenheid hun obligatie om te zetten in een aandeel van staatsbedrijven die zullen worden geprivatiseerd. Met deze privatisering hoopt de regering in een eerste fase veertig miljard francs in de staatskas te krijgen. Bepaald is dat buitenlandse beleggers voor maximaal twintig procent eigenaar kunnen worden van nu nog nationale ondernemingen.

De socialistische fractie in de Nationale Vergadering diende naar aanleiding van de privatiseringswet een motie van wantrouwen in. Deze werd gisteravond met een grote meerderheid door de Nationale Vergadering verworpen.