Commissie voor conflict Haarlems bisdom benoemd

HAARLEM, 6 JULI. Het bisdom Haarlem heeft een commissie ingesteld die de problemen tussen bisschop Bomers en een groot deel van de priesters en pastorale werkers moet op lossen.

De priesterraad, die om een commissie van wijze mannen had gevraagd, heeft met de samenstelling ingestemd, zo deelde het bisdom gisteren mee. Leden zijn de voorzitter van de geschillencommissie van het aartsbisdom Utrecht, mr. A.J. Bransen, oud-burgemeester van Houten; pater dr. J. Dekkers, officiaal (kerkelijk rechter) van het bisdom Breda; mevr. M.J.C. van den Muijsenbergh-Geurts, voorzitter van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving; vicaris dr. J.M. Punt van het bisdom Roermond; en vicaris-generaal dr. A.J. Vermeulen van het aartsbisdom Utrecht. De commissie zal de problemen in het bisdom inventariseren en ordenen naar gelang ze te maken hebben met de pastoraal, de kerkorde, en de psychologische en emotionele beleving. Daarna moet de commissie adviezen opstellen. Een delegatie van de dekens heeft in mei bij de pauselijk nuntius, mgr. H. Lematre, geklaagd over de “vastgelopen situatie” in het bisdom.