CDA-nota: paus moet anticonceptie toestaan

PAG. 2 MILIEU BOVEN INKOMEN; PAG. 4 MIGRATIE DEN HAAG, 6 JULI. Het Vaticaan zou zijn standpunt over anti-conceptie moeten herzien terwille van een evenwichtige bevolkingsgroei op aarde. Volgens een rapport van het wetenschappelijk instituut van het CDA moeten gezinnen over de hele wereld gemiddeld niet meer dan twee kinderen tellen.

Alleen bij dit gemiddelde stabiliseert de wereldbevolking onder de acht miljard mensen, een aantal dat het “vruchtdragend vermogen” van de aarde nog net aankan, aldus het gisteren uitgekomen CDA-rapport "Schepping en rentmeesterschap'. Het is geschreven ter voorbereiding van het CDA-verkiezingsprogramma.

Volgens adjunct-directeur C.J. Klop, een van de schrijvers van dit rapport, is er sprake van een “innerlijke tegenspraak” tussen de seksuele moraal van het Vaticaan en de door de schepping opgelegde grenzen aan de groei van de wereldbevolking. Die grenzen zouden “net zo goed een theologisch argument kunnen vormen”.

Er ligt waarschijnlijk “een natuurlijke, door de schepping zelf gestelde grens” aan een verantwoorde omvang van de wereldbevolking, aldus het rapport. Die grens “zou ook het door het Vaticaan ingenomen afwijzende standpunt inzake door mensen zelf bewerkstelligde geboortenbeperking in een nieuw licht kunnen plaatsen”. Volgens het rapport is de bevolkingsgroei in de Derde wereld “op zichzelf niet de oorzaak van aantasting, vervuiling en uitputting van het natuurlijk milieu op aarde”, maar kan de bevolkingsgroei wel “een enorme, versnellende werking” op de problemen krijgen. Waren er in 1950 nog 2,5 miljard mensen op aarde, nu zijn dat er al meer dan 5 miljard.

Binnen de studiecommissie die het rapport heeft geschreven is over het hoofdstuk "De demografische factor' nauwelijks discussie geweest. Dr. F.P.C.L. Tonnaer, lid van de commissie, katholiek en zelf vader van zes kinderen, onderstreept dat “we ons hebben laten inspireren door ons geloof”. Hij wijst erop dat in hetzelfde hoofdstuk wordt gesteld dat zaken als basisonderwijs voor iedereen, emancipatie en een minimum aan sociale voorzieningen meer effect op de bevolkingsgroei hebben dan bevolkingsbeleid en daarom belangrijker zijn.

Bij het CDA zijn nog geen reacties van verontruste katholieken binnengekomen. Demograaf G.A.B. Frinking van de Katholieke Universiteit Brabant noemde de aanbeveling van gemiddeld twee kinderen per gezin weliswaar “verrassend”, maar tekende daarbij aan dat “de paus zich nooit expliciet heeft uitgelaten over het aantal kinderen van een gezin”. Bisschop Bomers van Haarlem, die enkele maanden geleden wegens het euthanasiebeleid van de coalitie zijn lidmaatschap van het CDA opzegde, had het rapport nog niet gelezen en ziet er om die reden van af commentaar te geven.