Bull schrapt 6.500 arbeidsplaatsen

PARIJS, 6 JULI. De Franse computerfabrikant Bull zal voor eind 1994 wereldwijd 6500 arbeidsplaatsen opheffen. Dit komt overeen met 18,5 tot 20 procent van het totale aantal werknemers van dit staatsbedrijf. In Frankrijk zullen 2850 banen moeten verdwijnen.

De aankondiging van nieuwe ontslagen - in maart was al het vertrek van 3000 werknemers aangekondigd - maakt deel uit van het dertiende 'sociale plan' van Bull in negen jaar. De vakbonden die gisteren op de hoogte werden gesteld, reageerden unaniem afwijzend, temeer omdat de voorwaarden voor afvloeiing slechter zijn dan die welke in maart werden aangekondigd. Bull leed vorig jaar een verlies van 4,7 miljard francs. Het automatiseringsconcern heeft op dit moment 9,5 miljard francs aan schulden.

Als deze laatste "afslanking' - het woord dat de nieuwe president-directeur Bernard Pache gebruikte - wordt doorgevoerd, dan zal Bull in Frankrijk eind volgend jaar in totaal 7800 arbeidsplaatsen sinds 1990 zijn kwijtgeraakt. Het concern hoopt dat de laatste ontslagronde, die volgens Bull deel uitmaakt van een veelomvattender kostenreductieplan, de onderneming in staat stelt om in 1995 weer break-even te draaien. Volgens de communistische vakbond CGT overschrijdt het bedrijf met de ontslagen echter de 'kritische drempel om te kunnen overleven'.

Het bezuinigingsplan komt vooral hard aan in Villeneueve d'Asq, een voorstad van Lille waar Bull 250 van de 370 arbeidsplaatsen in een ultra-moderne fabriek voor de produktie van kleine computers opheft. De fabriek die ruim 70 miljoen gulden heeft gekost, kan jaarlijks 500.000 computers produceren. De feitelijke produktie bedraagt op dit moment echter slechts 263.000, iets meer dan de helft van de capaciteit.

De afslanking van Bull, dat in Frankrijk nu nog bijna 14.000 mensen in dienst heeft, is door de vakbonden en door politici vooral bekritiseerd omdat het bedrijf nog steeds geen duidelijk strategie voor de toekomst heeft. De Franse minister van industrie Gerard Longuet heeft daar al enige malen om gevraagd maar Bull-president Pache is het antwoord daarop tot nu toe schuldig gebleven.

Bull heeft recent enkele samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de Amerikaanse bedrijven Zenith Data Systems en Packard-Bell, die voorzien in produktie van onderdelen van Amerikaanse systemen in Bull-fabrieken zoals in Villeneuve d'Asq. Volgens Hervé Hannebicque, directeur human resources bij Bull, kunen daarmee nieuwe arbeidsplaatsen worden geschapen ter vervanging van die welke nu worden opgeheven.