BTW in Polen

WARSCHAU, 6 JULI. De Polen hebben afgelopen zaterdag massaal gehamsterd om de extra prijsstijging die het gevolg is van de invoering van BTW nog even voor te blijven.

Grensovergangen met Duitsland waren zondag nog geblokkeerd door auto's en vrachtwagens die de laatste belastingvrije importgoederen naar Polen brachten. Gisteren is de BTW ingegaan, als sluitstuk van een brede belastinghervorming waartoe de Poolse regering in 1989, na het einde van het communistische bewind, had besloten. Het lage tarief, dat geldt voor levensmiddelen en een aantal goederen en diensten bedraagt 7 procent en het hoge tarief 22 procent.