WAO: nog geen akkoord over chronisch zieke

DEN HAAG, 5 JULI. Het kabinet en de verzekeraars zijn er nog niet in geslaagd een akkoord te sluiten over de positie van chronisch zieke werknemers bij arbeidsongeschiktheid.

De Eerste Kamer, die morgen de WAO-voorstellen van het kabinet verder bespreekt, eist dat chronisch zieken zich aanvullend moeten kunnen verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en dat kabinet en verzekeraars daarover een akkoord sluiten. De verzekeraars willen slechts aan die voorwaarde voldoen als het kabinet zorgt voor een wettelijke regeling. Het kabinet weigert dat tot nu toe. Als de Eerste Kamer vasthoudt aan haar eis dat er eerst een "bindend akkoord' over de chronisch zieken moet zijn bereikt, alvorens zij de WAO-voorstellen afhandelt, dreigt het kabinet op te stappen.

Over de onderhandelingen bewaren beide partijen een zorgvuldig stilzwijgen. Vrijdagavond laat heeft een delegatie van verzekeraars urenlang gesproken met de bewindslieden van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister De Vries en staatssecretaris Wallage. Daarna hebben de verzekeraars onderling verder beraadslaagd over de mogelijkheid van een waarborgfonds dat ze gezamenlijk zouden moeten opzetten om te bereiken dat chronisch zieke en soortgelijke werknemers zich tegen acceptabele premies kunnen bijverzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Rondom het middaguur konden verzekeraars noch Sociale Zaken enig resultaat van deze onderhandelingen melden. “De zaak is heel gecompliceerd”, aldus een van de onderhandelaars. Bij de onderhandelingen speelt een rol dat een conflict tussen het kabinet en de Eerste Kamer het intrekken van het gehele WAO-wetsvoorstel tot gevolg kan hebben. Daarmee vervalt de noodzaak voor werkenemers om zich bij te verzekeren tegen een straks lagere WAO-uitkering en dus verspelen de verzekeraars dan hun positie op die markt.

De woordvoerders van de Eerste-Kamerfracties van CDA en PvdA verbazen zich erover dat zij sinds afgelopen dinsdag niets meer van het kabinet hebben vernomen. “Het standpunt van het kabinet is blijkbaar nog niet gewijzigd”, concludeerde CDA-senator Van der Meulen vanochtend. Vanavond beraden de fracties zich over de politieke situatie die ontstaat als het kabinet geen concessie doet aan de Eerste Kamer, die de wens om een regeling voor chronischzieken te maken unaniem heeft uitgesproken. De vraag is of de regeringsfracties die eis blijven stellen als een kabinetscrisis dreigt.