VS doen voorlopig nog geen kernproeven

WASHINGTON, 5 JULI. De Amerikaanse president Clinton heeft aangekondigd dat de Verenigde Staten tot september volgend jaar geen kernproeven zullen doen zolang andere staten zich ook van dergelijke proeven onthouden.

In zijn wekelijkse toespraak voor de radio zei de president afgelopen zaterdag: “Als deze staten met ons meedoen wat betreft de inachtneming van het moratorium, verkeren we in de sterkst mogelijke uitgangssituatie voor de onderhandelingen over een totaal verbod op kernproeven en ontmoedigen we andere landen om hun eigen kernarsenalen op te bouwen.”

Clintons aankondiging kwam enkele dagen voor de topconferentie van de zeven rijke Westerse landen in Tokio, waar de kwestie van de kernproeven een van de onderwerpen van gesprek zal zijn. Een hoge Amerikaanse functionaris verklaarde dat Clinton bereid is speciale afgezanten te sturen naar de vier andere landen die over een kernwapenarsenaal beschikken, Groot-Brittannië, Frankrijk, China en Rusland, voor besprekingen over een verdrag dat alle kernproeven verbiedt. Sinds eind september vorig jaar heeft geen enkel land meer kernproeven gedaan.

Clinton zei dat hervatting van de kernproeven wellicht een bijdrage zou zijn geweest aan de veiligheid en betrouwbaarheid van het bestaande arsenaal, maar toch was hij tot een andere conclusie gekomen. De president meende dat verlenging van het moratorium onder de huidige omstandigheden meer oplevert: de verspreiding van kernwapens wordt erdoor tegengegaan, terwijl bovendien voorkomen wordt dat andere landen hun kernproeven voortzetten.