Voorzitter Mares uit Landbouwschap

DEN HAAG, 5 JULI. Voorzitter J.W.E.M. Mares van het Landbouwschap treedt met ingang van 7 juli terug.

Zijn formele zittingsperiode van drie jaar is dan ten einde gekomen. Door zijn rol bij het terugdringen van het mestoverschot haalde Mares de afgelopen jaren regelmatig de media. De voorzitter van het Landbouwschap vertegenwoordigde de terughoudendheid van de boeren waar het ging om mestbeperkende maatregelen. Namens zijn achterban bepleitte hij voortdurend een "passend ritme' voor de invoering van regelgeving. Enkele maanden geleden sloten de ministers Alders (milieu) en Bukman (landbouw) hierover alsnog een akkoord met het Landbouwschap. Mares blijft voorzitter van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond KNBTB en bestuurslid van het Landbouwschap. Hij wordt opgevolgd door de huidige vice-voorzitter van het Landbouwschap, M.J. Varekamp.