Topambtenaar weg bij sociale zaken

DEN HAAG, 5 JULI. De hoogste ambtenaar op het terrein van de sociale zekerheid vertrekt. F.W.M. (Frans) Hol, directeur-generaal Sociale Zekerheid, verlaat op 1 oktober het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wordt directeur van het bureau van de Landelijke Specialisten Vereniging.

Zijn functie op het ministerie wordt tijdelijk - tot uiterlijk 1 mei 1994 - waargenomen door E.J. Mulock Houwer, nu nog directeur-generaal Arbeid. Het vertrek van Hol hangt volgens het ministerie samen met de organisatorische gevolgen van de integratie van de buitendienst en de uitvoerende dienst.