Tegenvallend jaar postorderbedrijven

In de tegenstelling tot de twee voorgaande jaren is 1992 voor de postorderbedrijven in Nederland tegengevallen.

Vooral sinds oktober is de omzet aanmerkelijk gedaald. Dat verschijnsel deed zich voor in alle geledingen, behalve bij "meubelen' en "overige artikelen' waar een stijging optrad. Dat blijkt uit het jaarverslag van Nederlandse Postorderbond, de branche-organisatie die met 35 leden ongeveer 90 procent van de postorderomzet in Nederland vertegenwoordigt.

De postorderomzet in Nederland verminderde verleden jaar met 2,4 procent van 2,2 miljard tot 2,15 miljard gulden nadat in 1991 nog een stijging van 11,4 procent (tot 1,9 miljard) werd behaald. Bij de leden van de Postorderbond verminderde het verkoopcijfer vorig jaar met eveneens 2,35 procent en wel van 2 miljard (1992) tot 1,95 miljard gulden. In 1991 was de omzetgroei (tot 1,76 miljard) nog 13,6 procent.

De Postorderbond is niet te spraken over PTT Post, noch over de tariefsverhogingen van die dienst noch over het tijdstip waarop die verhogingen zijn aangekondigd en ingevoerd. Gezien het tarievenbeleid van PTT Post toont de Postorderbond toenemende belangstelling voor de diensten van andere distributeurs, waarvan Selektvracht de belangrijkste wordt genoemd.

Ook ageert de bond in haar jaarverslag tegen de door banken ingetelde tarieven voor het betalingsverkeer. Zij schrijft onder meer dat het er alle schijn van heeft dat de consument niet alleen “dubbel gepakt” wordt door het niet vergoeden van rente op betaalrekeningen en het aan de consument doorberekenen van de tarieven die de zakelijke cliënt moet betalen voor de bankdiensten, maar “eigenlijk drie keer wordt gepakt”. Namelijk ook nog eens rechtsreeks door de banken met hun betaaltarieven.

De sterkste omzetdaling viel in het afgelopen jaar bij de bondsleden waar te nemen op het gebied van de verzekeringen. In die branche zakten de verkopen met bijna 17 procent in van 178 miljoen tot 148 miljoen gulden. Ook "boeken' kregen een klap; in deze sector daalden de verkopen met 10 procent van 190 miljoen tot 171 miljoen gulden.