Rocard krijgt steun van Franse socialisten

PARIJS, 5 JULI. Drie maanden na hun verpletterende nederlaag bij de parlementsverkiezingen hebben de Franse socialisten zich verenigd achter oud-premier Michel Rocard.

Aan het slot van de driedaagse "staten-generaal' nabij Lyon schaarde de overgrote meerderheid van de 2.800 afgevaardigden zich achter de huidige partijleider, die met nieuw elan “de terugkeer van de socialisten” in de Franse politiek aankondigde.

Slechts vijf partijleden stemden tegen het rapport waarin de zeer algemene conclusies van de bijeenkomst waren vastgelegd, 29 onthielden zich van stemming en 111 afgevaardigden, de oude garde van Mitterrand, weigerden aan de stemming deel te nemen. De "mitterrandisten' zoals oud-minister Roland Dumas, werden daarmee definitief in de marge gedrukt. De president had dat kennelijk verwacht, want hij zond de bijeenkomst, waaraan ook vele honderden sypathisanten deelnamen, niet de gebruikelijk boodschap.

Laurent Fabius, de partijleider die na de verkiezingen werd afgezet, stemde voor het eindrapport, evenals Jospin en Mauroy, twee andere leiders van stromingen binnen de Parti Socialiste. De honderden militanten die - elk vijf minuten - aan het woord kwamen, hadden duidelijk gemaakt dat voor hen de eenheid van de partij belangrijker is dan de concurrentie tussen de “presidentiële renstallen”, zoals een spreker het uitdrukte. Rocard, formeel voorzitter van het "voorlopig partijbestuur', kreeg na zijn slotrede over de “oude wereld die achter ons ligt” een ovatie.

Gesterkt door het hervonden vertrouwen van de basis kan Rocard zijn stempel zetten op het constituerend congres van de Parti Socialiste (de naam blijft gehandhaafd) in oktober zal houden. De partijleider die een open partij beloofde, wil na zijn eerste etappezege eind dit jaar de traditionele bondgenoten van links zoals de vakbonden achter de PS verenigen. Volgend jaar zijn er verkiezingen voor het Europese Parlement die de partij moeten terugbrengen in de race naar de macht, die in 1995 zijn hoogtepunt bereikt als de Fransen een nieuwe president moeten kiezen.

Premier Edouard Balladur vierde dit weekeinde zijn eerste honderd dagen als premier met een lange discussie op de televisie waarin hij de soepele cohabitatie (samenleven) met president Mitterrand prees. Balladur herhaalde dat hij hoopt de toeneming van de werkloosheid eind dit jaar tot staan te brengen. Voor volgend jaar kondigde hij belastingverlichting aan. De staatslening van 40 miljard franc die hij heeft uitgeschreven, lijkt een groot succes te worden en daarmee een bewijs dat de Fransen hun serene premier tenminste het voordeel van de twijfel blijven geven.

Gevraagd naar een reactie op het staten-generaal van de PS toonde Balladur nog eens zijn stijl van "heer in de politiek'. “Miljoenen socialisten willen iets creëren dat beter beantwoordt aan hun overtuigingen. Dat is prima, dat is de wet van de democratie.”

De harmonieuze cohabitatie op het gedeelde terrein van de buitenlandse politiek en het veiligheidsbeleid komt andere tot uiting in het besluit dat Balladur niet deelneemt aan de G-7 top in Tokio. Mitterrand, vergezeld van enkele ministers, zal in de Japanse hoofdstad de Franse standpunten verdedigen. De Franse positie zal “volledig homogeen” zijn, aldus Balladur die in Parijs blijft, omdat hij als regeringsleider daar meer te doen heeft.