RARA is vooral teleurgesteld in links

PAG. 3 EENZAME STRIJD ROTTERDAM, 5 JULI. Boos op rechts, teleurgesteld in links maar vooral op zoek naar een nieuwe achterban. Dat is de teneur van het bijna tien kantjes tellend "Kommunikee' van RARA dat dit weekeinde openbaar werd gemaakt door Brandpunt. Het actieblad NN zal de tekst deze week in zijn geheel publiceren. RARA eiste in een eerdere verklaring de verantwoordelijkheid op voor de bomaanslag op het ministerie van sociale zaken vorige week donderdag.

Links in Europa is in grote verwarring gebracht, aldus het "Kommunikee'. De auteur wijt deze verwarring voor een aanzienlijk deel aan buitenlandse ontwikkelingen. “De bevrijdingsstrijden in Latijns Amerika, Vietnam, Zuid-Afrika zijn voor veel mensen een inspiratiebron geweest, hebben geleid tot bewustzijn over de door het Westen georganiseerde uitbuiting en onderdrukking van de zuidelijke landen. Toch kan links qua internationale strijdperspectieven niet langer steunen op de vormen zoals we die in de jaren zeventig en tachtig hebben gekend. De bevrijdingsbewegingen en -strijden zijn van karakter veranderd. (...) Guerrillabewegingen hebben zich omgevormd tot legale organisaties en deels voor een parlementaire weg gekozen. (...) Nu de hoop op snelle revolutionaire veranderingen elders de grond in is geboord lijkt het ook afgelopen te zijn met de belangstelling. Solidariteitsbewegingen storten in rap tempo ineen of heffen zichzelf op omdat het werk erop zou zitten. Mandela is immers vrij, ANC en De Klerk zijn "on speaking terms' en de verkiezingen staan voor de deur.”

In de verklaring die direct na de bomaanslag bij Sociale Zaken bij Radio Rijnmond werd aangetroffen, uit de auteur rechtstreeks zijn of haar teleurstelling over de teloorgegane idealen en de lethargie van de strijdmakkers van toen. “Het overgrote gedeelte van de spraakmakende, zich vroeger links voelende en noemende gemeente wentelt zich in de modderpoel van het zogenaamde linkse ongelijk. De ene na de andere jeugdzonde wordt opgebiecht, bereidwillig geregistreerd door kranten, talkshows en opiniebladen.”

In het kwartaalblad The American Scholar overdacht senator-socioloog Daniel Patrick Moynihan dit jaar hoe de Amerikaanse samenleving al aan gebroken gezinnen gewend is geraakt. In 1965 beschreef hij in een naar hem genoemd rapport het verband tussen het grote aantal één-oudergezinnen en armoede bij zwarten. In datzelfde jaar voorspelde hij in het tijdschrift America dat het om een groeitrend ging, die grote schade zou berokkenen aan de samenleving. Moynihan, die zelf in een Iers gebroken gezin is opgegroeid, schreef over de slechte ervaringen in Amerika met gebroken gezinnen: ""Van de wilde Iers-Amerikaanse achterbuurten aan de negentiende-eeuwse Oostkust tot de door rellen geplaagde voorsteden van Los Angeles, is er één les in de Amerikaanse geschiedenis: een gemeenschap die een groot aantal jonge mannen laat opgroeien in gebroken gezinnen, gedomineerd door vrouwen, nooit in staat tot een stabiele relatie tot mannelijke autoriteit, nooit in staat tot rationele verwachtingen over de toekomst - die gemeenschap vraagt om chaos en krijgt die ook.''