Loonakkoord Italië maakt arbeidsmarkt flexibeler

ROME, 5 JULI. In Italië hebben regering, bonden en werkgevers overeenstemming bereikt over een nieuw model voor loononderhandelingen dat is bedoeld om de inflatie onder controle te houden en de flexibiliteit op de arbeidsmarkt te vergroten.

De loonstijging in collectieve onderhandelingen is voortaan niet meer gekoppeld aan de reële inflatie, maar aan de inflatiedoelen van de regering. De loonstijging in afzonderlijke bedrijven wordt gekoppeld aan arbeidsproduktiviteit en winst. Voor het eerst worden tijdelijke arbeidscontracten mogelijk en kunnen uitzendbureaus actief worden. Tot nu toe waren de meeste contracten voor tijdelijke arbeid semi-legaal en was het voor bedrijven vrijwel onmogelijk mensen te ontslaan.

Het akkoord van zaterdag vervangt het systeem van automatische prijscompensatie, dat in juli vorig jaar is afgeschaft. De drie vakfederaties willen het nog voorleggen aan hun leden voordat zij het akkoord op 22 juli ondertekenen.

Minister van Arbeid Gino Giugni noemde het akkoord, dat ook voor de overheidssector geldt, “een grondwet voor industriële relaties”. Premier Carlo Azeglio Ciampi zei dat Italië hiermee een voorsprong heeft genomen op andere landen van de Europese Gemeenschap.

“Het akkoord bevestigt, vooral tegenover de Europese Gemeenschap en de grote gendustrialiseerde landen in de wereld, dat Italië de radicale wil heeft om door te gaan”, zei Ciampi.

Het akkoord wordt gezien als een persoonlijk succes voor Ciampi. Omdat in de gesprekken tussen bonden en werkgevers nauwelijks vooruitgang werd geboekt, presenteerde hij de sociale partners vrijdag een bemiddelingsvoorstel dat tevens een ultimatum was: als ze het niet hadden aanvaard, dan zou het kabinet verder niet meer bemiddelen, wat de kans op een akkoord aanzienlijk zou hebben verkleind.

Ciampi, voormalig gouverneur van de Italiaanse centrale bank, wilde het akkoord meenemen naar de industriële top later deze week in Tokio, om twijfels over het Italiaanse economische beleid weg te nemen. Om dezelfde reden wil hij eind deze maand een tijdschema hebben opgesteld voor de privatisering van een aantal staatsbedrijven.

In Milaan steeg de lire vanmorgen ten opzichte van de dollar en de mark, in een duidelijke reactie op het akkoord. Er wordt ook gespeculeerd op een nieuwe verlaging van het disconto.

Luigi Abete, de voorzitter van de werkgeversorganisatie Confindustria, zei dat hij een aantal emotionele bezwaren heeft tegen het akkoord, maar dat de rede hem ertoe heeft aangezet het “historische akkoord” toch te ondertekenen. Bruno Trentin, de leider van de linkse vakbond CGIL, zei dat er nog een aantal zwakke punten zijn in het akkoord.

Onder de nieuwe regels gelden de loonakkoorden voor vier jaar. Na twee jaar is een aanpassing mogelijk als de reële inflatie de geplande aanzienlijk overschrijdt. “Wat we willen invoeren is een echt inkomensbeleid, om samenwerking tussen vakbonden, werkgevers en de regering te krijgen,” zei premier Ciampi.