Kabinet stemt niet in met ruimere regeling voor gezinshereniging

DEN HAAG, 5 JULI. Het kabinet stemt niet in met de wens van PvdA, D66 en GroenLinks de nieuwe regeling voor gezinshereniging en gezinsvorming te verruimen.

Dat blijkt uit een brief van minister Dales (binnenlandse zaken) en staatssecretaris Kosto (justitie) aan de Tweede Kamer.

PvdA, D66 en GroenLinks willen dat het huidige beleid wordt voortgezet. Dit beleid houdt in dat een buitenlander die langer dan vijf jaar in Nederland verblijft gezinsleden mag laten overkomen als hij werk heeft of als het niet aan zijn schuld te wijten is dat hij werkloos is. Dit zogeheten verwijtbaarheidscriterium geldt ook voor Nederlanders die gezinsleden willen laten overkomen. Dales en Kosto willen dit criterium verscherpen en vervangen door de eis dat de vreemdeling of de Nederlander in de laatste vijf jaar tenminste drie jaar moet hebben gewerkt.

De bewindslieden schrijven nu in hun brief dat in schrijnende gevallen van deze nieuwe hoofdregel kan worden afgeweken. Als een onderzoek bij de sociale dienst uitwijst dat iemand serieuze pogingen doet in zijn eigen levensonderhoud te voorzien, is toelating van gezinsleden op humanitaire gronden mogelijk. Elk geval zal apart worden bekeken, aldus Dales en Kosto.

Het Tweede-Kamerlid Apostolou (PvdA) ziet in de brief een “hoopvol teken”. Apostolou wil na het zomerreces de zaak aan de orde stellen in een mondeling overleg met Dales en Kosto. “De bewindslieden schrijven dat in schrijnende gevallen zal worden bekeken of iemand serieuze inspanningen heeft gedaan aan het werk te komen.

Hét punt van gesprek wordt nu natuurlijk wat betekent dit nou precies. Maar ik zie het voorstel in de brief als een opening'', aldus Apostolou. De PvdA'er wil in dat overleg ook vragen of minister Dales haar toezegging nakomt dat staatssecretaris Wallage (sociale zaken) zal onderzoeken of het verwijtbaarheidscriterium in de praktijk goed werkt. Volgens Dales en Kosto werkt het criterium in de praktijk slecht en daarom willen ze het vervangen.