Japan doet toezeggingen in handelsconflict met VS

TOKIO, 5 JULI. Met een publiciteitsoffensief heeft Japan aan de vooravond van de ontmoeting morgen tussen president Bill Clinton en demissionair premier Kiichi Miyazawa geprobeerd de wereld zijn goede wil te tonen. Japan is alsnog bereid water in de wijn te doen bij de bilaterale handelsbesprekingen die vorige week op niets waren uitgelopen.

De Japanse ambassadeur in de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse regering een brief overhandigd, die gisteren op grote schaal is gelekt naar de Japanse media. In de brief zegt Japan dat het bereid is om bij zijn pogingen het handelsoverschot met de VS te verminderen “zowel kwalitatieve als kwantitatieve criteria” aan te leggen. Maar die mogen niet dienen als "streefdoelen' of "verplichtingen' voor de toekomst en evenmin worden gevolgd door sancties van Amerikaanse zijde als ze niet zouden worden gehaald, aldus de brief.

De VS eisen tot nu toe van Japan dat het instemt met kwantitatieve targets (streefdoelen) voor diverse Amerikaanse produkten op de Japanse markten en dat Japan zijn handelsoverschot vermindert tot anderhalf à twee procent van zijn bruto binnenlandse produkt. De Amerikanen hebben daarbij nooit met sancties gedreigd, behalve op het onderdeel "liberalisering van de Japanse overheidsaanbestedingen' op grond van de Amerikaanse handelswet. Japan weigerde tot nu toe pertinent de Amerikanen hun zin te geven.

Overigens is in mei het almaar groeiende handelsoverschot van Japan voor het eerst in 29 maanden gedaald, ook dat met de VS, zij het dat het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans verder steeg. Japan vreest niettemin dat het zwaar onder vuur zal worden genomen door de deelnemers van de wereldtop van de G-7 die met Japan een handelstekort hebben. De top begint woensdag in Tokio.

Volgens de Japanse media zijn de criteria niet nader uitgewerkt. Anonieme regeringsbronnen die zij aanhalen zeggen dat de criteria moeten worden gezien als economische voorspellingen zoals die gelden voor bijvoorbeeld de economische groei. Met de voorstellen, waarvan niet bekend is of die tijdens de bilaterale handelsbesprekingen ook al door Japan zijn ingediend, zou de Japanse regering willen bewerkstelligen dat de ontmoeting morgen in Tokio tussen beide leiders alsnog tot het nieuwe “handelspolitieke raamwerk” kan leiden, waarover president Clinton en premier Miyazawa in april in Washington procedure-afspraken hadden gemaakt. Amerika zou zich van zijn kant moeten inspannen zijn begrotingstekort te verminderen en zijn besparingen en concurrentiekracht te vergroten. Het nieuwe raamwerk moet de opvolger worden van de vorige ronde aan handelsbesprekingen, die over de zogeheten structurele belemmeringen.