González wil de economie genezen met "sociaal pact'

MADRID, 5 JULI. De Spaanse premier González is vandaag begonnen aan wat het moeilijkste deel van zijn formatieopdracht lijkt te worden: het bereiken van overeenstemming met werknemers en werkgevers over een "sociaal pact' waarin lonen en winsten aan banden worden gelegd zodat de Spaanse economie volgend jaar een redelijke kans maakt om uit de recessie te klauteren.

De vakbondsvertegenwoordigers met wie de socialistische regering de afgelopen jaren zulke hevige aanvaringen heeft gehad, zijn vastbesloten om de "principes van de welzijnsstaat' te verdedigen, die inmiddels ook in Spanje ter discussie blijken te staan. De grootste werkgeversvereniging, de CEOE, heeft tijdens de verkiezingscampagne het economisch beleid van de socialisten "desastreus' genoemd. Beide groeperingen zien echter in dat het recordaantal van 3,3 miljoen werklozen en een recessie die nu al de diepste is van de afgelopen vijfentwintig jaar tot maatregelen nopen. De vakcentrales lijken voor het eerst bereid tot loonmatiging, maar zijn niet bereid tot concessies op het vlak van de sociale zekerheid en hebben van het omstreden voorstel voor een nieuwe stakingswet een halszaak gemaakt. De CEOE eist intrekking van dit wetsvoorstel alsmede versoepeling van het ontslagrecht en voelt niets voor controle op de winsten van bedrijven.

Zonder het beoogde pact lijkt het vrijwel ondoenlijk voor de nieuwe regering González om greep te krijgen op het sociaal-economisch beleid. De vrees voor mislukking is dan ook een van de belangrijkste redenen voor de Catalaanse regionale partij Convergència i Unió (CiU) om definitief "nee' te zeggen tegen een coalitie met de socialisten. De Catalanen maakten dit weekeinde echter bekend dat zij wel in de eerste ronde al hun steun zullen geven aan González wanneer het parlement woensdag stemt over zijn benoeming tot regeringsleider. Mogelijk treedt de CiU later alsnog toe.

De Partido Regionalista Vasco (PNV), de grootste Baskische regionale partij, is intern verdeeld over deelname. Zij zal bij toetreding eisen dat ze het voortouw krijgt in te openen vredesonderhandelingen met de ETA. Het is de vraag of dat voor de socialisten aanvaardbaar is.