Golf van renteverlagingen spoelde over Europese obligatiemarkten

ROTTERDAM, 5 JULI 1993. Afgelopen donderdag verlaagde de Bundesbank haar tarieven. Zij bracht het disconto met 0,5 procent omlaag tot 6,75 procent, daarnaast werd de repo rate (vergelijkbaar met de speciale beleningsrente) verlaagd met 0,28 procent tot 7,3 procent en de lombard met 0,25 procent tot 8,25 procent. Als belangrijkste argumenten voerde de Bundesbank aan dat de geldgroei dalende is, de inflatie terugloopt en de D-mark iets aan kracht heeft herwonnen. Tevens kondigde de Duitse regering vorige week uitgebreide bezuinigingsmaatregelen aan ter grootte van 21 miljard D-mark, om daarmee het oplopende begrotingstekort en staatsschuld in te perken. Daarnaast glijdt de Duitse economie steeds verder af in de recessie, die middels renteverlagingen wordt bestreden.

Nederland en België volgden nog dezelfde dag en verlaagden hun discontotarieven met 0,25 procent, terwijl de Nederlandse beleningsrente 20 basispunten werd verlaagd tot 6,7 procent. De Franse centrale bank volgde een dag later, evenals Spanje en Denemarken. Hiermee lijkt het dat de Europese renteverlagingen weer iets meer gecoördineerd verlopen dan de afgelopen maanden, terwijl tevens blijkt dat veel centrale banken afwachten met monetaire verruimingen op acties van de Bundesbank. Winstneming. Op veel Europese obligatiemarkten namen beleggers winst na de renteverlaging door de Bundesbank. Daalde in Nederland begin vorige week de 10-jaars rente nog iets verder onder de 6,5 procent, eind vorige week eindigde de 10-jaars rente boven dit niveau. De winstnemingen vloeien voort uit de verwachting van veel marktpartijen dat de Bundesbank tot haar zomerreces, dat eind juli begint, haar rentetarieven niet meer zal verlagen. Daarnaast hebben veel Europese markten de laatste weken sterk dalende rentes gezien. Vooral in Frankrijk, Denemarken, Italië en Spanje daalden zowel de korte als de lange rente sterk. Voor Frankrijk hangt dit samen met het herstelde vertrouwen in de franc, hoewel de Franse munt de laatste twee weken wel enigszins is verzwakt. Deze verzwakking hing echter ook samen met de sterke daling van de spread, het renteverschil, met Duitsland en Nederland, en met de tien renteverlagingen sinds april. Volgens sommige handelaren is de Franse centrale bank hiermee te hard van stapel gelopen. Veel buitenlandse beleggers namen winst in Frankrijk en draaiden hun positie voor een deel naar landen als Duitsland en Nederland. Spanje kon ook profiteren van het herstelde vertrouwen in haar munt. Vooral de korte rente daalde sterk: ruim 4 procent in twee maanden en een half procent gedurende de laatste week. Daarnaast profiteerde ook Denemarken van het positieve rentesentiment van de laatste weken. De goede economische fundamentals als lage inflatie, relatief gunstige groei, en het herstelde vertrouwen in Denemarken na het "ja' tijdens het tweede referendum leidde tot een sterke rally op de Deense obligatiemarkt. Italië tenslotte kende de laatste maanden ook een terugkeer van internationale beleggers, eigenlijk voor het eerst sinds de lire uit het EMS werd gehaald. Deels hangt dit samen met de afgenomen politieke spanningen. In juni daalde zowel de korte als de lange rente per saldo bijna met een vol procentpunt. Reacties valuta's. In feite hadden de financiële markten voor een groot deel al vooraf gereageerd op de renteverlagingen. Uitlatingen van president Clinton dat een Duitse renteverlaging goed zou zijn voor de wereldeconomie zorgden voor een nieuw hoogterecord (voor dit jaar) van de dollar van 1,92. De Japanse yen bleef nagenoeg liggen na de eerdere stijgingen in de voorgaande weken tegen zowel gulden als dollar. Net als de dollar was ook het Britse pond in koers reeds vooruitgelopen op een Duitse renteverlaging. Het pond bereikte de hoogste koers sinds september vorig jaar toen de munt het EMS verliet. Britse "auction'. In het Verenigd Koninkrijk vond vorige week de grootste veiling allertijden plaats van gilts (staatsleningen). De 10-jaars lening van 3,25 miljard pond groot vond moeizaam een weg naar beleggers. De lening was slechts 10 procent overtekend, het laagste niveau sinds 1988. Een reden was de minder dan verwachte belangstelling uit het buitenland. De Britse lange rentes zijn vorige maand zo'n 40 basispunten gedaald, terwijl het pond zo'n 10 cent is gestegen. Veel buitenlandse beleggers zagen daarom minder perspectieven (voor rentedalingen en verdere koersstijging van het pond) in de nieuwe lening.

Bron: Institute for Research and Investment Services, Joint Venture Rabobank/Robeco