GESCHIEDENIS

Professor Van Deursen, hoogleraar in Nieuwe Geschiedenis aan de VU in Amsterdam, schreef in NRC Handelsblad van 26 juni een cynisch artikel, getiteld: "Geschiedenis kan worden afgeschaft'.

Omdat er, te beginnen met de Mammoetwet, voortdurend geknabbeld wordt aan het aantal lesuren van de ars der historie was Van Deursen al van mening, dat het maar beter was met dat vak op te houden, maar kort geleden kwam daar nog een motief bij, de foute en ongepaste parallellen van actuele - met historische gebeurtenissen, geuit door een politicus en een godsdienstsocioloog.

Het slot luidt "Laten we dus het vak geschiedenis afschaffen. Of we zullen het werkelijk erg moeten gaan vinden, als iemand er onzin over vertelt'. Vanzelfsprekend heeft Van Deursen dat plan niet serieus genoemd, hij wil alleen dat alle misbruik van historische pasrallellen direct aan de kaak worden gesteld, dus dat historische kennis intensiever en uitgebreider wordt onderwezen. Een mooi en edel streven zou ik zeggen. Maar tallozen zullen het cynische plan van het afschaffen wel au sérieux nemen en je hoort ze al; zie je wel, afschaffen die ouwe troep, kijk naar de toekomst'. De oude Ford zei het al zo markant: "Geschiedenis is flauwe onzin'. En ik zie ze al opmarcheren de afschaffers; de ingenieurs, de technici, de zakenlieden, de kunstenaars, de sekte-aanhangers, de militairen. Afschaffen dat gepruts met het verleden, de historici zeggen het zelf, ik vind die fouten van die arme Lankhorst en van die zwoegende Goddijn niet eens zo erg, ze zijn geen historici. Ik ben, als oud-leraar geschiedenis, misschien wel even verontrust over de afbraak van het vak (alsof men een mens zijn geheugen afnam) maar het artikel van Van Deursen zal het alleen maar slechter maken. Non tali auxilio.