Foto: PHILADELPHIA - De Amerikaanse president ...

Foto: PHILADELPHIA - De Amerikaanse president Bill Clinton geflankeerd door de twee belangrijkste Zuidafrikaanse leiders van het moment, president F.W. de Klerk en ANC-voorzitter Nelson Mandela. Beiden kregen gisteren in Philadelphia, waar op 4 juli 1776 de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring werd aangenomen, uit handen van Clinton een Liberty Medal als blijk van waardering voor hun inspanningen voor de democratisering van Zuid-Afrika.

“Ze werken samen om alle Zuidafrikanen te bevrijden, hun materiële welvaart te herstellen en hun geliefde land weer geestelijk welzijn te verschaffen”, aldus Clinton in zijn lofrede. Tijdens het constitutionele overleg in Johannesburg, dat een nieuw politiek bestel voor het land moet opleveren, werden de partijen het vorige week vrijwel eens over 27 april 1994 als datum voor de eerste algemene verkiezingen in Zuid-Afrika. Mandela heeft intussen laten doorschemeren dat hij het Westen de komende weken zal vragen de economische sancties tegen zijn land op te heffen. (Foto AP)