Chinese economie onder meer controle

China zal binnenkort een aantal noodmaatregelen treffen om oververhitting van de economie tegen te gaan.

Dit schrijft de door Peking gecontroleerde krant Wen Wei Po. Het zou onder meer gaan om een renteverhoging, beperking van overheidsuitgaven met twintig procent en stopzetten van kredietverlening voor speculatieve doeleinden. De maatregelen moeten het fors opgelopen groeitempo van de economie terugbrengen van de huidige vijftien naar tien procent.

Het zestien punten tellende plan is het meest ingrijpende sinds de hervatting van de economische groei eind jaren tachtig. In de eerste maanden van dit jaar neigde de Chinese economie duidelijk naar oververhitting. Zo liep de inflatie op tot zeventien procent en de geldhoeveelheid groeide met 30 procent. De Chinese munt, de yuan, werd daardoor snel minder waard. De overheidsuitgaven stegen in de eerste maanden van het jaar met 16 procent, terwijl de inkomsten met één à twee procent procent daalden.

De aankondiging van het plan komt een dag nadat de plaatsvervangende regeringschef Zhu Rongji de leiding van de Chinese centrale bank in handen kreeg. Algemeen wordt verwacht dat Zhu Rongji in die functie onder de ongebreidelde kredietverlening door de Chinese banken zal aanpakken.

Vanochtend herstelde de koers van yuan zich ten opzichte van de Amerikaanse dollar met een sprong zeven procent enigszins van de forse daling (ongeveer 25 procent) die de Chinese munt vorige maand onderging.