"Betuwelijn duurder dan Waalroute'

DELFT, 5 JULI. Het vervoer van containers over de Waal is goedkoper dan de aanleg van de Betuwelijn, de nieuwe goederenspoorlijn tussen Rotterdam en Zevenaar.

Volgens een onderzoek van de Technische Universiteit van Delft dat binnenkort wordt gepubliceerd in het maandblad De Ingenieur, kost aanleg van de Betuwelijn ongeveer 5 miljard gulden meer dan de bouw van een grootschalige binnenvaartterminal in Rotterdam en die van een overslagterminal van binnenvaart naar spoor in Ewijk bij Nijmegen. Tussen Rotterdam en Ewijk zouden 30 "shuttle-boten' moeten gaan varen, om ongeveer 1 miljoen containers per jaar te vervoeren. Volgens het ministerie van verkeer en waterstaat is Rotterdam echter gebaat bij zoveel mogelijk "vervoersmodaliteiten': niet alleen het wegverkeer en de binnenvaart, maar ook een goederenspoorlijn.