Bedrijf aansprakelijk voor kanker werknemer

Niet bekend

De betrokken man werkte van 1949 tot 1976 bij De Schelde. In de periode tot 1961 vervulde hij verschillende functies waarbij hij regelmatig met asbest en aanverwante produkten in aanraking kwam. Na 1976 kwam de man te werken op een sociale werkplaats in Vlissingen. Juni 1988 kreeg hij longklachten.

Een half jaar later overleed de werknemer aan kanker, die door het inademen van asbest kan zijn veroorzaakt. Langdurig inademen is volgens deskundigen niet noodzakelijk voor het ontstaan van de ziekte. De kanker kan door het inademen van één enkele asbestvezel ontstaan. De ziekte openbaart zich 20 tot 40 jaar later.

Niet bekend

Niet bekend

Dat daarmee nog niet is aangetoond dat de werknemer juist in de periode dat hij bij het bedrijf werkte de kanker heeft opgelopen, acht de Hoge Raad niet relevant. De Hoge Raad heeft de zaak terugverwezen naar de rechtbank in Vlissingen.