Agenda

De Eerste Kamer vergadert morgen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de Arbeidsongeschiktheid. De Tweede Kamer is op reces tot 31 augustus en na vandaag ook De Haagse Staat.