Abchaziërs drijven Georgiërs terug tot in Soechoemi

TBILISI, 5 JULI. Georgische regeringstroepen en Abchazische separatisten hebben een dringende oproep van de Veiligheidsraad genegeerd en hun strijd om de Abchazische hoofdstad Soechoemi gentensiveerd. Rusland heeft beide partijen een ultimatum gesteld.

De Veiligheidsraad van de VN deed vrijdag een beroep op de Georgiërs en Abchaziërs om de wapens neer te leggen en zich te houden aan een bestandsovereenkomst die ze in mei ondertekenden. De Veiligheidsraad, bijeengekomen op verzoek van de Georgische president Sjevardnadze, liet weten zich te buigen over een recent verslag van secretaris-generaal Boutros-Ghali van de VN om in Abchazië vijftig militaire waarnemers van de VN te stationeren.

Volgens Georgië zijn de Abchaziërs vrijdag een groot offensief begonnen tegen de Georgische troepen in Soechoemi. Bij de gevechten zouden sindsdien zeker dertig doden zijn gevallen. Het zou bij het offensief zijn gegaan om de felste gevechten sinds het uitbreken van de oorlog in de zomer van vorig jaar. De Abchaziërs willen hun land - een autonome republiek binnen Georgië - afscheiden nadat ze onder Sjevardnadzes voorganger Gamsachoerdia hun autonomie waren kwijtgeraakt.

Bij het offensief tegen Soechoemi hebben de Abchaziërs de stad bestookt met artillerievuur en zijn ze erin geslaagd een Georgisch vliegtuig neer te schieten en de stad tot op vijftien kilometer te naderen. Sjevardnadze vloog vrijdag naar de stad. Hij kondigde toen aan af te treden als Soechoemi valt. Gisteren ontsnapte hij op het nippertje aan de dood toen vlakbij zijn auto een granaat ontplofte. De Abchaziërs deden dit weekeinde een beroep op de Confederatie van Kaukasische Volken, een overkoepelende organisatie waarin de volkeren aan de noordkant van de Kaukasus zijn verenigd. De Confederatie werd door de Abchaziërs gevraagd “onmiddellijk elke mogelijke hulp te verlenen” in de strijd tegen de Georgiërs.

De Russische regering heeft een speciale afgezant naar Georgië gestuurd in de hoop beide partijen tot een bestand te kunnen bewegen. De Russische minister van buitenlandse zaken Kozyrev heeft zowel Abchazië als Georgië gedreigd met “harde economische druk” als ze niet binnen twee dagen akkoord gaan met een onder Russische bemiddeling tot stand gekomen vredespact. Dit akkoord voorziet in een wapenstilstand en een erkenning van de Abchazische autonomie door het centrale bewind in Georgië. (Reuter, AP, AFP)