Weekoverzicht

Vrijhandel en milieubescherming kunnen botsen. Een Amerikaanse federale rechter verplichtte de regering tot een milieu-effectrapportage alvorens het vrijhandelsverdrag tussen de VS, Mexico en Canada, Nafta, voor te leggen aan het Congres.

In het vonnis wordt verwezen naar de “reeds ernstige milieuproblemen” aan de Mexicaans-Amerikaanse grens. Drie Amerikaanse milieu- en burgergroeperingen hadden de zaak aanhangig gemaakt. Bedrijven zouden niet alleen naar Mexico worden gelokt door lage lonen, maar ook door de soepele Mexicaanse milieuwetgeving. Het Amerikaanse ministerie van justitie gaat in beroep.

Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) keurde een lening van 1,5 miljard dollar goed ter ondersteuning van de Russische hervormingen. Topman Michel Camdessus had de goedkeuring opgehouden in afwachting van maatregelen tegen de torenhoge inflatie. Vooral de VS oefenden druk op het fonds uit om de eerste van twee tranches uit het nieuwe fonds voor economische systeemverandering vrij te geven. Nu kan ook de rest van het toegezegde hulpprogramma van 43 miljard dollar in gang worden gezet.

Volgens de Oeso (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) is de wereldeconomie dicht bij herstel na een driejarige periode van zwakte. De organisatie van 24 industrielanden voorziet in de halfjaarlijkse Economic Outlook voor 1994 een groei van 2,7 procent en voor dit jaar 1,2 procent. De werkloosheid stijgt de komende twaalf maanden echter met 1,5 miljoen naar 36 miljoen mensen (8,7 procent van de beroepsbevolking). Het is volgens de Oeso nog maar de vraag of de Europese economie, die dit jaar met 0,3 procent krimpt, van het herstel profiteert. Eerder had de Oeso de inflexibele Europese arbeidsmarkt al aan de kaak gesteld. De Parijse organisatie noemt ook een rentedaling “cruciaal”. Regeringen moeten zich volgens de Oeso niet laten verleiden tot fiscale stimulansen, omdat anders de inflatie weer de kop op kan steken.

Gunstig nieuws kwam in elk geval uit Duitsland. De regeringscoalitie werd het eens over een extra bezuinigingsprogramma voor 1994 van in totaal 25 miljard D-mark ter beteugeling van het overheidstekort, dat door de kosten van de Duitse hereniging fors uit de hand is gelopen. Tegelijkertijd verlaagde de Bundesbank voor de vierde maal dit jaar de officiële rentetarieven, de lombardrente van 8,5 tot 8,25 procent en het disconto van 7,25 tot 6,75 procent. Frankrijk, België en Nederland volgden de Duitse stap.

Premier Lubbers heeft in Brussel grote moeilijkheden aankondigd indien Nederland niet veel meer geld krijgt uit de EG-subsidiepot voor economische en sociale steun. Den Haag voelt zich onderbedeeld en wil de komende zes jaar ten minste een verdubbeling van de bijdrage uit de zogeheten structuurfondsen, wat neerkomt op 7,3 miljard gulden tot het jaar 2000.

Vietnam komt steeds meer uit zijn isolement. De VS, die na de Vietnam-oorlog in 1975 een handelsembargo instelden, hebben hun verzet opgegeven tegen hervatting van kredietverlening door het IMF aan Hanoi. Vietnamese medewerking bij rapportage over vermiste Amerikaanse soldaten is een belangrijke reden voor de soepeler opstelling van Washington.