Verlies Luchthaven Eelde valt mee

Het exploitatieverlies van de luchthaven Groningen Airport Eelde in 1992 bedroeg 3 miljoen gulden.

Het is daarmee binnen de door de aandeelhouders als maximum vastgestelde bedrag van 3,75 miljoen gebleven. Dat blijkt uit het jaarverslag. De resultaten van de luchthaven zijn in 1992 aanmerkelijk verbeterd. Deze positieve ontwikkeling wordt toegeschreven aan de meeropbrengsten uit de havengelden, terwijl de kosten vrijwel hetzelfde zijn gebleven. In 1992 waren er ruim 105.000 vliegbewegingen op de luchthaven, het aantal passagiers steeg met 10 procent ten opzichte van een jaar eerder. Ook de luchtvrachtactiviteiten namen toe. De exportzendingen stegen met circa 10 procent, terwijl bij importzendingen een groei van 40 procent werd geconstateerd. De start- en landingsbaan van het vliegveld werd in 1992 grondig gerenoveerd, waarmee 9,4 miljoen gulden was gemoeid.