STATUUR

In NRC Handelsblad van 23 juni heeft de correspondent van Le Monde in Nederland Christian Chartier zich nogal kritisch uitgelaten over de houding van onze premier tegenover de Franse media inzake hun berichtgeving over het Nederlands drugsbeleid.

De scherpe analyse van de Franse correspondent is nogal pijnlijk voor onze minister-president. Als ik het goed begrijp heeft deze na het bezoek aan Balladur, om zijn internationale statuur op te poetsen, zich zelf maar over de bol geaaid, nu de Franse pers heeft nagelaten zulks te doen.

Wat mij verwondert is dat deze krant onze premier niet de gelegenheid geeft voor een weerwoord. Of heeft Lubbers geen weerwoord op het verwijt van de heer Chartier?