PVDA

Alles wat de PvdA wil uitgeven moet eerst verdiend worden. Dus investeren in werkgelegenheid.

Dat betekent concurreren met het buitenland. Dus niet te hoge bruto-lonen voor de modale schouders en niet te hoge netto-lonen voor de sterkste schouders. Met als gevolg lagere prijzen.

Minder premie kan als er minder uitkeringen zijn. Minder uitkeringen krijg je door het misbruik aan te pakken (dus niet de èchte WAO'er). Mensen die werkloos zijn en niet solliciteren kunnen strafkortingen krijgen. Dus minder uitkeringen.

Net als bij de JWG zou iedereen recht op werk moeten hebben in plaats van recht op inkomen. Dus geen basisinkomen maar basiswerk. Er is werk genoeg te doen. De banenpool zou uitgebreid kunnen worden met WAO'ers en mensen die uit het buitenland zich hier willen vestigen (bevordert verdraagzaamheid en draagvlak). Onder basiswerk zou ook werken in het verenigingsleven kunnen vallen (naast werken in de verzorging en politie-ondersteunend werk als bijv. toezicht en bewaking). Basiswerk zouden we kunnen onderbrengen in banenpool en JWG.

Mensen die basiswerk verrichten hebben ook recht op de koppeling. Evenals èchte WAO'ers en AOW'ers. Dat wil zeggen de prijscompensatie, niet de produktiviteitsstijging van het bedrijfsleven. Hetzelfde zou kunnen gelden voor de ambtenaren. De rest heeft hooguit recht op koppeling-op-afstand.

Daarnaast moeten mensen die nu misbruik maken van uitkeringen ook echt aan het werk kunnen. Daarvoor zijn er op dit moment te weinig banen. Dat betekent eerlijk delen van werk. Dus arbeidstijdverkorting. Maar dan wel met inlevering loon (minimumloon en -uitkering uiteraard handhaven). Vorenstaande houdt in: kiezen voor meer individuele luxe of (nog) gratis verzorging van onze bejaarde ouders, (nog) gratis basisonderwijs voor onze kinderen en opheffen cellentekort. Binnen de PvdA zou dat een lijn kunnen zijn die Van Zijl en De Kam.

    • Herman Kamphuis