NAM contracteert helicopterdiensten

De Nederlandse Aardoliemaatschappij heeft de contracten voor offshore-helicoptertransporten voor de komende vier jaar gegund aan KLM/Era Helicopters in Amsterdam en Schreiner Airways in Leiden. De contracten hebben een totale waarde van 60 miljoen gulden.