Israel; Wensen? Stuur een fax naar de heilige Klaagmuur

TEL AVIV, 3 JULI. De tijd is voorbij dat een vrome jood of een gelovig christen persoonlijk naar Jeruzalem moet komen om God vergiffenis of een winnend lot in de loterij af te smeken. Faxen naar de heilige klaagmuur, bellen voor een gebed of begeleiding bij ziekte of wanhoop. Het kan allemaal sedert de Israelische telefoonmaatschappij Bezek dikke winst ziet in de elektronische exploitatie van Jeruzalem als de hoofdstad van de drie toonaangevende monothestische godsdiensten.

“Het wachten is nog op een telefoontje uit Mekka”, vertelt Eliassi Nuriel, de commerciële directeur van de afdeling van de internationale communicatie van Bezek, die handiger dan premier Yitzhak Rabin Jeruzalem als Israels hoofdstad verkoopt. “Waarom zou een moslim niet een telefoonnummer in Jeruzalem draaien om bijvoorbeeld naar een dienst in de Al-Aqsa moskee te luisteren, of zich door een sheikh een hoofdstuk uit de Koran te laten voorlezen”, vraagt hij zich af. “Misschien kunt u helpen en via uw krant een islamitische leider deze mogelijkheid onder ogen brengen. Laat hem nummer 972-2-395363 bellen, dan krijgt hij mij aan de lijn en kunnen we praten over het uitzetten van een religieuze telefoonlijn uit Jeruzalem naar zijn land”.

Het uitblijven van een doorbraak in het vredesproces lijkt de joods-islamitische religieuze elektronische doorbraak nog tegen te houden. Maar mocht dat politieke wonder toch nog plaatshebben en de vredesduiven boven Jeruzalem kunnen worden losgelaten dan zouden vooral de religieuze telefoonlijnen tussen Jeruzalem en de islamitische wereld wel eens roodgloeiend kunnen staan van de goddelijke inspiratie die gretig aan de andere kant van de lijn wordt opgezogen.

Voorlopig, tot betere tijden, lopen joden en christenen dankzij de commerciële inspanningen van Bezek een stapje op de moslims voor. Al bijna een jaar verzorgt de klaagmuur-sectie van Bezek een spoed-fax-service naar de klaagmuur, voor joden in de eerste plaats maar niet-joden die zich geroepen voelen aan de klaagmuur wonderen te ontlokken zijn natuurlijk van harte welkom. Met trillende handen schrijven gewoonlijk vrome joden hun diepste wensen op stukjes papier die zeer bedachtzaam tijdens het uitspreken van een gebed in de duizenden jaren oude spleten in de klaagmuur worden gepropt.

"Oh God genees me van mijn kwaal, schenk me een zoon, laat me veilig reizen' behoren tot de meest gangbare klaagmuurbriefjes die, zo geloven de vromen, onder ogen van God komen. Per fax kan een vrome jood in New York of Amsterdam via de goede diensten van Bezek, tegen het normale fax-tarief, zijn wens in de spleten van de klaagmuur laten plaatsen. Een maal per dag rijdt de Bezek-klaagmuurauto met een zak faxen naar deze heilige plaats. Plechtig, zonder ze te lezen natuurlijk, worden de faxen in Gods brievenbus gedaan. Onlangs vergaapte het Bezek-personeel zich aan 17 velletjes die uit Japan in het Japans uit de fax kwamen rollen. Meer dan het feit dat deze bijzondere boodschap naar de klaagmuur moest werd er niet van begrepen.

Bezeks klaagmuur-fax draait op volle toeren als er miljoenen guldens bij Lotto, de Israelische staatsloterij, zijn te winnen. Veel Israeliërs laten dan hum smeekbeden om de vetpot te winnen via Bezek in de klaagmuur plaatsen. Met zoveel fax-belangstelling voor de gaten en spleten in de klaagmuur is de beschikbare ruimte gauw vol. Om de klaagmuur in goede staat van ontvangst te houden laat de rabbijn van de klaagmuur een maal per week alle papiertjes en faxen tijdens het uitspreken van een speciaal gebed verbranden. Iedere Bezek-fax haalt de klaagmuur. Bezek geeft echter geen garantie dat de smeekbedes worden verhoord. Dat blijft voor de persoonlijke rekening van de afzender.

De echte winst is voor Bezek. Die winst zal ongetwijfeld snel groeien nu er sedert een week ook een christelijke gebedsdienst uit Jeruzalem over de Bezek-telefoonlijnen loopt. Christenen uit alle delen van de wereld kunnen 24 uur per dag religieuze bijstand krijgen als nummer 972-2-323232 wordt gedraaid. “Wat kan ik met U bidden” klinkt het ingetogen aan de Jeruzalemse kant van de lijn. “Wat is Uw probleem?” De eerste werkdag kwamen over 16 lijnen vijftig gesprekken binnen op het centrum van de Jerusalem Christian Review Prayer-Line. De organisatoren hopen dat dit aantal snel tot duizend per dag zal stijgen.

De accountants van Bezek en Israelische politici wrijven zich in de handen over de financiële en politieke winst die er uit deze onderneming valt te halen. De status van Jeruzalem als Israels hoofdstad scoort ongetwijfeld wat extra religieuze punten. Als de moslims zich ook via Bezek telefonisch met hun heilige plaatsen in Jeruzalem zullen laten verbinden is de cirkel van de vrede misschien wel rond.