EG zegt Nederland 6 mld uit fonds toe

PAG. 14 FLEVOLAND LOBBYT BRUSSEL, 3 JULI. Flevoland is toegevoegd aan de lijst van armste regio's in de EG die in aanmerking komen voor extra steun. Een definitief akkoord over de verdeling van de gelden uit de zogeheten EG-structuurfondsen wordt echter vooralsnog tegengehouden door Ierland.

Dat bleek afgelopen nacht na afloop van de onderhandelingen van de ministers van buitenlandse zaken uit de 12 lidstaten van de EG over de werking van de structuurfondsen in de periode tot en met 1999. Nederland had gedreigd met een veto indien zijn aandeel in de subsidiestroom niet ten minste zou verdubbelen. Dat kwam neer op een claim van ongeveer 7 miljard gulden. Volgens het bijna-akkoord kan Nederland nu rekenen op een bijdrage van rond de 6 miljard gulden, hoewel nog geen concrete bedragen zijn toegezegd.

Ierland wierp als enige lidstaat een blokkade op, waardoor het in werking treden van het akkoord uiterst onzeker is. De Ierse minister van buitenlandse zaken, Spring, zal zich de komende dagen in Dublin beraden. Het geschil met de Ieren draait om een bedrag van ongeveer 1,1 miljard gulden.

De onderhandelingen, die meer dan 16 uur duurden, hadden veel weg van een groot pokerspel waarbij elke minister zijn best deed om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor zijn land. “De periode van generositeit is voorbij”, zei voorzitter Delors van de Europese Commissie.

Premier Lubbers was eerder deze week al persoonlijk naar Brussel gekomen om druk uit te oefenen op de EG-Commissie. En ook minister Kooijmans van buitenlandse zaken had er gisteren geen moeite mee om er op te wijzen dat Nederland een van de minder welvarende landen in de gemeenschap is, met een zeer lage arbeidsparticipatie.

Niet bekend