Een bloemlezing uit Schönhubers toespraken van afgelopen weekeinde

"Laten we onszelf niet voor de gek houden: Duitsland staat voor een burgeroorlog, overal explodeert het geweld.

Maar geweld mag nooit dienen als middel voor verandering, die moet er democratisch komen. [...] Maar wat is er van de hereniging geworden? De traditionele partijen hebben toegelaten dat Duitsland wordt overspoeld door een pornogolf die de geest van onze kinderen vergiftigt, wier gewelddrempel bovendien steeds meer naar beneden wordt gedrukt door de permanente vertoning van geweld op de televisie. De misdadige SED-republiek wordt steeds meer opgevolgd door een Coca-Colarepubliek. [...] Wij willen geen vertegenwoordigers zijn van de American Way of Life, waarin de kracht van de elboog en de macht van het geld alles zijn, waarin nederlaag en armoe als het ware als godgegeven worden bekeken. [...] En overigens was de DDR veel minder gerussificeerd dan wij in het Westen geamerikaniseerd zijn.'

"Men moet eindelijk ophouden het vraagstuk van de buitenlanders en de asielpolitiek door elkaar te halen. Wij respecteren buitenlanders, en willen hen goed en fatsoenlijk behandelen [...], maar we willen geen vreemden in eigen land worden. De dubbele nationaliteit als een soort chocoladereep naar keuze wijzen wij af en we zullen ons met hand en tand verzetten tegen kiesrecht voor buitenlanders.'

"De geschiedenis zal opnieuw moeten worden geschreven. Dan zal blijken dat de CSU, die vandaag zo doet alsof zij de kraamvrouw van de Duitse hereniging was, daarmee in feite niets te maken had, ja zelfs die krachten heeft verstrekt die de DDR stabiliseerden, bijvoorbeeld op kosten van de Duitse boeren. Drie namen staan model: Strauss, März en Moksel (vrienden van Strauss uit de Beierse vleeswereld, red.). [...] Ik weet waarover ik praat, ik draag Duitse geschiedenis in me mee, ik heb die doorleefd en weet dat het beeld van onze geschiedenis dat vandaag door leraren, sociologen en ook journalisten wordt gegeven maar in heel weinig gevallen klopt. [...] Ik ben geboren in de republiek van Weimar die volgens mij veel vrijer en meer een rechtstaat was dan de huidige Bondsrepubliek.'

"Wat kan men een postbode verwijten die lid van de SED was, terwijl de heer Stolpe nog steeds minister-president in Brandenburg is en Erich Honecker in Chili prettig leeft als pensioentrekker?'

"Wereldrecords aan schaamtebetuigingen helpen niet. President Weizsäcker zeggen wij: het Duitse volk kan er niets aan doen dat u een in Neurenberg veroordeelde vader had. Hoort u eindelijk eens op op kosten van uw vaderland in het reine te komen met uw vader. Wij, heer Weizsäcker, schamen ons niet Duitsers te zijn, maar we schamen ons door u te worden vertegenwoordigd. Wij hebben er geen behoefte aan door politici uit Ankara te worden herinnerd aan Hitler en de volkenmoord. De Turken hebben verdrongen dat er deze eeuw in Europa tweemaal genocide is gepleegd, eenmaal op de joden en eenmaal door de Turken op de Armeniërs.'

"De Duitse deling was de capitulatie van blinde Amerikaanse revanchisten voor de machthonger van Stalin.'

"Wij wijzen de inzet van Duitse soldaten buiten onze grenzen af. Duitse soldaten zijn er om de grenzen van hun land te vededigen, niet om met het leven als onderpand de belangen van oliemagnaten en Wall-Streetspeculanten te verdedigen.'

"Wij zijn de sterkste tegenstanders van het EG-verdrag van Maastricht, een Versailles zonder oorlog. [...] Wij zijn hartstochtelijke Europeanen, maar even hartstochtelijk verzetten wij ons tegen het opgeven van onze identiteit ten behoeve van een Brusselse eenheidspap. Helmut Kohl zal zich voor de historie moeten verantwoorden wegens de meedogenloze manier waarop hij het Duitse volk in de val van Maastricht heeft gedrukt.'

"Wij zeggen: nog is Duitsland niet verloren, omdat wij als Republikaner bestaan, wij zullen het volk uit zijn babylonische gevangenschap leiden, weg van de geur van de permanente bevuiling van het eigen nest. [...] Ik ben trots op u, ooit zult u uw kinderen kunnen aankijken en zeggen: ik ben lid van een partij die natitionaal is, maar niet nationalistisch, sociaal, maar niet socialistisch, patriottisch, maar niet chavinistisch. En waarvan het motto luidt: ""Andere volken respecteren we, maar van ons vaderland Duitsland houden we''.'