AMORPHOPHALLUS

Het vermoeden van A.P. Kole (NRC Handelsblad, 29 juni) omtrent naam en voorkomen van de Amorphophallus die laatstelijk in de Leidse Hortus Botanicus bloeide is onjuist.

Het betrof Amorphophallus decus-silvae, en niet de Amorphophallus titanum die inderdaad in 1935 in Wageningen bloeide, daarvoor ook in de Amsterdamse Hortus de Plantage, en het laatst in 1956 in de Leidse Hortus. A. decus-silvae werd slechts eenmaal eerder bloeiend geobserveerd : in 1919 in de Botanische tuin van Bogor, op Java. Nergens werd daarna de bloei van de laatste soort - die zich onder andere van de A. titanum onderscheidt door een meterslange bloeistengel te maken tussen de knol en het schutblad van de bloeiwijze - meer in het wild of in gevangenschap waargenomen.