Ambtenaren in 1996 onder werknemersverzekeringen

DEN HAAG, 3 JULI. Het overheidspersoneel wordt per 1 januari 1996 onder de werknemersverzekeringen gebracht die ook gelden voor de marktsector. De instanties die de sociale zekerheid voor ambtenaren uitvoeren worden samengevoegd. Het hoofdkantoor van de nieuwe uitvoeringsorganisatie komt in Heerlen. Het kabinet heeft dit gisteren besloten.

De wetten die straks ook voor ambtenaren en overheidspersoneel gelden hebben betrekking op inkomensderving bij werkloosheid (WW), ziekte (ZW), arbeidsongeschiktheid (AAW en WAO). Verder gaat het om de Toeslagenwet en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. Het wordt grote gemeenten niet toegestaan zelf de werkloosheidsregeling uit te voeren.

Er is nog geen besluit over een uniform financieringssysteem voor overheid en marktsector. Dat komt pas na het advies van de parlementaire enquête sociale zekerheid en de naar aanleiding daarvan verwachte discussie.