Winst Samas lager, handhaaft dividend

Samas (kantoorinrichting) uit Baarn heeft in het op 31 maart geëindigde boekjaar een winst geboekt van 11,4 miljoen gulden. In het boekjaar 1991/1992 was dat 12,6 miljoen gulden. Voorgesteld wordt een onveranderd contant dividend van 1,25 gulden per aandeel.

Het bestuur van Samas voorziet in het lopende boekjaar geen herstel in de kantoorinrichtingsmarkt. Vooral in Frankrijk en Nederland wordt een verdere teruggang verwacht. Daardoor blijft de omzetontwikkeling onder druk staan en zijn verdere kostenreducties noodzakelijk. Voor de divisie kantoorbenodigdheden wordt een beperkt herstel van de groei voorzien. Volgens Samas is het echter niet mogelijk uitspraken te doen over de verwachte resultaten voor het lopende jaar.

Conform de bij de publikatie van de halfjaarcijfers uitgesproken verwachtingen heeft de winst zich in het tweede halfjaar hersteld na de achteruitgang in de eerste zes maanden. De omzet is in 1992/93 gedaald met 9 procent van 710 miljoen naar 646 miljoen gulden, vooral veroorzaakt door een duidelijke inzinking in de divisie kantoorinrichting. De brutomarge ontwikkelde zich in het verslagjaar gunstig en kwam op 57,4 procent van de groepsomzet. Vorig jaar was dat 56,6 procent. De verbetering was echter niet toereikend om de omzetdaling op te vangen, zodat het bedrijfsresultaat zakte van 38,3 miljoen naar 31,2 miljoen gulden. In verband met de ongunstige marktverwachtingen is ten laste van het resultaat van 1992/1993 een voorziening getroffen van 4 miljoen. Het aantal (volledige) arbeidsplaatsen liep terug van 3132 tot 2906.