WAO-akkoord in Rotterdamse haven

De werkgevers in de Rotterdamse haven en de vervoersbonden van FNV en CNV hebben overeenstemming bereikt over de compensatie van de verlaagde uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid (WAO).