Vragenuur Kamer wellicht live op tv

DEN HAAG, 2 JULI. Het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer is vanaf dit najaar wellicht rechtstreeks op de televisie te zien.

Het vergaderschema zal daarvoor worden aangepast. Kamervoorzitter Deetman heeft dit gisteren op de laatste dag voor het reces meegedeeld. De Kamer en de NOS voeren al enige tijd besprekingen over het integraal uitzenden van het uurtje waarin volksvertegenwoordigers bewindslieden aan de tand voelen over actuele zaken. De NOS zal ruimschoots voordat de Kamer terugkeert van reces - op 30 augustus - een definitief besluit nemen. De Kamer heeft met het oog op de live-uitzendingen tijdens de middag-tv via Nederland 3, het vragenuur op dinsdag naar voren gehaald. De NOS is van plan in september overdag ook de Algemene Politieke Beschouwingen naar aanleiding van troonrede en miljoenennota dit jaar rechtstreeks de ether in te sturen.