Tweede Kamer stemt in met eigen bijdrage voor alle hulpmiddelen

DEN HAAG, 2 JULI. De Tweede Kamer stemt er mee in dat vanaf 1 januari 1994 voor alle "hulpmiddelen' waarvoor nu nog niet wordt bijbetaald een eigen bijdrage van 15 procent wordt geheven tot een maximum van tweehonderd gulden per verzekerde per jaar. Het betreft zaken als injectiespuiten, incontinentiemateriaal en loophulpen. Voor middelen waarvoor nu nog een lagere eigen bijdrage wordt gevraagd, zoals voor hoortoestellen en elastische kousen, moet in 1994 eveneens 15 procent worden bijbetaald.

Dit bleek gisteren tijdens overleg met staatssecretaris Simons (volksgezondheid). Deze had in april een uitbreiding van de eigen bijdrage bij onder meer hulpmiddelen en thuiszorg voorgesteld. Voor hulpmiddelen waarvoor nu al een hoger percentage moet worden bijbetaald blijft dat percentage gehandhaafd. Maar ook bij deze hulpmiddelen hoeft een verzekerde in totaal niet meer dan tweehonderd gulden per jaar als "eigen bijdrage' te betalen.

Simons kreeg ook steun voor het stelsel van eigen bijdragen die hij komend jaar in de thuiszorg wil gaan heffen. Dat gaat de thans nog verschillende bijdragen die worden gevraagd voor wijkverpleging en gezinszorg vervangen. De hoogte van die bijdrage wordt afhankelijk van het inkomen. Simons gaat daarbij uit van vier inkomensklassen, met bijdragen variërend van vijftig tot duizend gulden per maand. Simons bekijkt op verzoek van de Kamer nog wel of een minder grove indeling in inkomenscategorieën mogelijk is.

Het is de bedoeling dat op den duur voor de meeste voorzieningen in de zorgsector een eigen bijdrage wordt geheven. Die voor hulpmiddelen en thuiszorg vormen de eerste stap voor een stelsel waarin het bedrag dat een verzekerde moet bijbetalen uiteindelijk afhankelijk is van het inkomen.

Een accountantsadviesbureau onderzoekt hoe dit systeem er uit zou moeten zien en op welk niveau de inkomensafhankelijke maxima moeten worden vastgesteld. In augustus verwacht Simons daarover het advies.

Simons wil het ziekenfondsen en andere ziektekostenverzekeraars mogelijk maken hun verzekerden polissen aan te bieden met een eigen risico (in ruil voor een lagere nominale premie) en met een no-claimkorting. De Kamer maakte daar gisteren geen bezwaar tegen.