"Russische sancties tegen Esten'

MOSKOU, 2 JULI. Het Russische parlement heeft gisteren de regering verzocht sancties tegen Estland te nemen wegens de nieuwe Estse vreemdelingenwet, die de omvangrijke Russische minderheid zou discrimineren.

In een resolutie eiste het parlement dat de regering binnen twee weken een “pakket maatregelen” neemt met de bedoeling de Estse regering “politiek, economisch en op andere manieren, inclusief de stopzetting van de terugtrekking van Russische troepen”, te benvloeden. De Russen hebben de terugtrekking van hun troepen uit Estland overigens al stopgezet als teken van protest tegen de nieuwe Estse vreemdelingenwet.

Volgens deze nieuwe wet, die nog niet van kracht is in afwachting van een beoordeling door internationale deskundigen, moeten de leden van de niet-Estse minderheden binnen twee jaar het Estse staatsburgerschap of een verblijfsvergunning aanvragen. Daarbij is al bij voorbaat bepaald dat niet ieder verzoek wordt ingewilligd. Wie in gebreke blijft of geen verblijfsvergunning krijgt, kan worden gedeporteerd. De nieuwe wet heeft onder de 600.000 niet-Esten grote opschudding veroorzaakt.

Het Estse ministerie van buitenlandse zaken bestempelde de resolutie in het Russische parlement gisteren direct als een “inmenging in de interne aangelegenheden” van Estland en als “een gratuite aanval op een beslissing van een vrij gekozen parlement van een democratisch land”. Volgens de verklaring is duidelijk dat “kringen in Rusland” de nieuwe Estse wet als voorwendsel gebruiken om druk uit te oefenen op Estland met de bedoeling dat land weer binnen de Russische invloedssfeer te krijgen.

In Narva, een belangrijke industriestad die voor negentig procent door Russen wordt bewoond en waarvan de gemeenteraad een referendum over de lokale autonomie heeft uitgeschreven, hebben gisteren vertegenwoordigers van de Europese Veiligheidsconferentie gezegd dat de Estse vreemdelingenwet weliswaar voldoet aan de Europese normen, maar dat hij geen rekening houdt met “de speciale situatie in Estland”. “Veel artikelen (van de wet) zijn slecht geformuleerd. Alles hangt van de toepassing van de wet af. Wij menen dat dit in de huidige vorm geen goede wet is, omdat hij de weg opent naar willekeur”, aldus Ole Karnoe, een lid van een commissie van deskundigen van de Europese Veiligheidsconferentie. (AFP, Reuter)